Plaćanje smještaja vrši se po dolasku gosta, a boravišna taksa je uključena u cijenu.

Gostima je omogućen ulazak u apartman od 14:00, a goste se moli da apartman napuste do 10:00.

Rezervacija smještaja se isključivo ugovara uz uplatu predujma u iznosu od 20% cijene boravka.

Minimalno trajanje boravka su 2 dana, dok se za boravke duže od 8, odnosno 15 dana odobrava popust.

Gostima se nudi i usluga prijevoza sa i do zračne luke Pleso te je istu potrebno unaprijed dogovoriti.

Postoji i mogućnost osiguranog parkinga uz nadoplatu te je isti potrebno unaprijed dogovoriti.